MERDEVASKER B10

Merdevasker B10 er et produkt utviklet for å enkelt og kostnadseffektivt rengjøre merderinger.
Strategisk plasserte dyser gir optimal rengjøring av flyteringene.

Hydraulisk styrte ruller og skjerming gjør maskinen enkel i bruk samtidig som man unngår tilgrising av båt og mannskap.