Produkter

PRODUKTER FOR EFFEKTIV RENGJØRING
Sammen med vår søsterbedrift Bamek AS utvikler og produserer vi produkter rettet mot havbruksnæringen. Alle komponenter maskineres i våre verksteder og testes sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Ta kontakt dersom din bedrift har et spesifikt behov, så kan vi finne en løsning sammen. Se mer om dette her.

Under ser du en oversikt over våre produkter.

Produkter

AUTOBOSS

AutoBoss – For for enkel, effektiv og mer miljøvennlig vasking av nøter. Løft AutoBoss inn i merden, velg vaskeprogram og trykk start – enklere blir det ikke. 

 

Produkter

ROPERUNNER
RopeRunner er et produkt utviklet for oppdrettere og serviceselskaper som har behov for en mer effektiv måte å rengjøre tau på. Verktøyet kobles til høytrykks spyleaggregat om bord i båt og monteres på tauet som skal vaskes.

Quicklock-system i luke gjør det raskt og enkelt å montere RopeRunner på tauet.

Produkter

MERDEVASKER B10
Merdevasker B10 er et produkt utviklet for å enkelt og kostnadseffektivt rengjøre merderinger.

Strategisk plasserte dyser gir optimal rengjøring av flyteringene.
Hydraulisk styrte ruller og skjerming gjør maskinen enkel i bruk samtidig som man unngår tilgrising av båt og mannskap.